Η Optis Α.Ε. εφαρμόζει μέτρα πρόληψης του Κορονοϊού (COVID-19). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Γενική Συνέλευση 30 Ιουνίου 2007 - Πρακτικό αρ. 1

Γενική Συνέλευση 30 Ιουνίου 2008 - Πρακτικό αρ. 2

Γενική Συνέλευση 24 Οκτωβρίου 2008 - Πρακτικό αρ. 3

Γενική Συνέλευση 17 Δεκεμβρίου 2008 - Πρακτικό αρ. 4

Γενική Συνέλευση 30 Ιουνίου 2009 - Πρακτικό αρ. 5

Γενική Συνέλευση 22 Φεβρουαρίου 2010 - Πρακτικό αρ. 6

Γενική Συνέλευση 30 Ιουνίου 2010 - Πρακτικό αρ. 7

Γενική Συνέλευση 30 Ιουνίου 2010 - Πρακτικό αρ. 7 - Απόσπασμα

Γενική Συνέλευση 30 Ιουνίου 2011 - Πρακτικό αρ. 8

Γενική Συνέλευση 30 Ιουνίου 2012 - Πρακτικό αρ. 9

Γενική Συνέλευση 28 Ιουνίου 2013 - Πρακτικό αρ. 10

Γενική Συνέλευση 14 Οκτωβρίου 2013 - Πρακτικό αρ. 11

Γενική Συνέλευση 30 Ιουνίου 2014 - Πρακτικό αρ. 12

Γενική Συνέλευση 30 Ιουνίου 2015 - Πρόσκληση

Γενική Συνέλευση 30 Ιουνίου 2016 - Πρόσκληση

Γενική Συνέλευση 24 Αυγούστου 2017 - Πρόσκληση

Γενική Συνέλευση 24 Αυγούστου 2018 - Πρόσκληση

Γενική Συνέλευση 11 Ιουλίου 2019 - Πρόσκληση

Γενική Συνέλευση 30 Ιουλίου 2021 - Πρόσκληση

Γενική Συνέλευση 1 Αυγούστου 2022 - Πρόσκληση