Η Optis Α.Ε. δείχνοντας υπευθυνότητα, συμμορφώνεται απόλυτα στα μέτρα πρόληψης του Κορονοϊού (COVID-19). Η πλειονότητα των εργαζομένων εργάζεται απομακρυσμένα και όλοι έχουν ενημερωθεί για περαιτέρω μέτρα πρόληψης. Για αυτό το διάστημα, βέλτιστο τρόπο επικοινωνίας αποτελεί η ηλεκτρονική αλληλογραφία (info@optis.gr), στην οποία έχουμε όλοι αδιάλειπτη πρόσβαση. Η δέσμευσή μας σε σας, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παραμένει ισχυρή όσο ποτέ. Για περαιτέρω πληροφορίες πατήστε εδώ. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση. Με ψυχραιμία, αλληλεγγύη και υπευθυνότητα ελπίζουμε στη γρήγορη αποκατάσταση των συνθηκών.

SourceWings

Η SourceWings είναι το τμήμα της Optis που ασχολείται με εξειδικευμένες υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης εταιρικού λογισμικού και παροχή συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στόχο αποτελεί η παροχή καινοτόμων, πλήρως προσαρμοσμένων και υψηλής προστιθέμενης αξίας υλοποιήσεων, που ενισχύουν την παραγωγικότητα και καλύπτουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες.

Η πολυετής εμπειρία και η άριστη γνώση της τεχνολογίας των στελεχών σε τομείς του Χρηματοοικονομικού κλάδου, των Τηλεπικοινωνιών, του Εμπορικού δικτύου και άλλων σημαντικών κλάδων της οικονομίας αποτελεί εγγύηση για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.