Η Optis Α.Ε. εφαρμόζει μέτρα πρόληψης του Κορονοϊού (COVID-19). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SourceWings

Η SourceWings είναι το τμήμα της Optis που ασχολείται με εξειδικευμένες υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης εταιρικού λογισμικού και παροχή συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στόχο αποτελεί η παροχή καινοτόμων, πλήρως προσαρμοσμένων και υψηλής προστιθέμενης αξίας υλοποιήσεων, που ενισχύουν την παραγωγικότητα και καλύπτουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες.

Η πολυετής εμπειρία και η άριστη γνώση της τεχνολογίας των στελεχών σε τομείς του Χρηματοοικονομικού κλάδου, των Τηλεπικοινωνιών, του Εμπορικού δικτύου και άλλων σημαντικών κλάδων της οικονομίας αποτελεί εγγύηση για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.