Η Optis Α.Ε. εφαρμόζει μέτρα πρόληψης του Κορονοϊού (COVID-19). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

 

H Optis A.E. παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής κατάθεσης διαγωνισμών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

 

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

  • Ο έλεγχος του περιεχομένου και της μορφής των αρχείων που πρέπει να αναρτηθούν βάσει των απαιτήσεων του διαγωνισμού (δικαιολογητικά, τεχνική / οικονομική προσφορά κ.ά.)
  • Η ψηφιακή υπογραφή των αρχείων
  • Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την τελική κατάθεση στο ΕΣΗΔΗΣ