Η Optis Α.Ε. δείχνοντας υπευθυνότητα, συμμορφώνεται απόλυτα στα μέτρα πρόληψης του Κορονοϊού (COVID-19). Η πλειονότητα των εργαζομένων εργάζεται απομακρυσμένα και όλοι έχουν ενημερωθεί για περαιτέρω μέτρα πρόληψης. Για αυτό το διάστημα, βέλτιστο τρόπο επικοινωνίας αποτελεί η ηλεκτρονική αλληλογραφία (info@optis.gr), στην οποία έχουμε όλοι αδιάλειπτη πρόσβαση. Η δέσμευσή μας σε σας, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παραμένει ισχυρή όσο ποτέ. Για περαιτέρω πληροφορίες πατήστε εδώ. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση. Με ψυχραιμία, αλληλεγγύη και υπευθυνότητα ελπίζουμε στη γρήγορη αποκατάσταση των συνθηκών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

 

H Optis A.E. παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής κατάθεσης διαγωνισμών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

 

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

  • Ο έλεγχος του περιεχομένου και της μορφής των αρχείων που πρέπει να αναρτηθούν βάσει των απαιτήσεων του διαγωνισμού (δικαιολογητικά, τεχνική / οικονομική προσφορά κ.ά.)
  • Η ψηφιακή υπογραφή των αρχείων
  • Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την τελική κατάθεση στο ΕΣΗΔΗΣ