Η Optis Α.Ε. εφαρμόζει μέτρα πρόληψης του Κορονοϊού (COVID-19). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΟΔΗΓΙΕΣ

Για να αναγνωρίζει ο υπολογιστής σας το USB Token και κατ' επέκταση τα ψηφιακά πιστοποιητικά υπογραφής, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του αντίστοιχου λογισμικού.

Ο κάθε τύπος USB Token είναι συμβατός μόνο με το αντίστοιχο λογισμικό.

 

SafeNet Authentication Client - Thales MD940 USB Token

Στον παρακάτω πίνακα  παρατίθενται σύνδεσμοι με το λογισμικό και τις οδηγίες για το αντίστοιχο λειτουργικό σύστημα.

Λήψη λογισμικού για Windows 10 και 11

Λήψη λογισμικού για Windows 7 και 8


Οδηγίες

Λήψη λογισμικού για macOS 11 και 12

Λήψη λογισμικού για macOS 10.14 και 10.15


Οδηγίες

Σε περίπτωση που ξεχάσετε ή κλειδώσετε το Digital Signature PIN, μπορείτε να το ορίσετε εκ νέου ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

     Οδηγίες ξεκλειδώματος Digital Signature PIN  

 

SafeNet Authentication Client - Safenet-Gemalto MD840 USB Token

Στον παρακάτω πίνακα  παρατίθενται σύνδεσμοι με το λογισμικό και τις οδηγίες για το αντίστοιχο λειτουργικό σύστημα.

Λήψη λογισμικού για Windows

Οδηγίες

Λήψη λογισμικού για macOS 11 και 12

Λήψη λογισμικού για macOS 10.13 έως 10.15

Λήψη λογισμικού για macOS 10.12

Οδηγίες

Λήψη λογισμικού για Linux 18 και άνω

Λήψη λογισμικού για παλαιότερες εκδόσεις Linux

Οδηγίες

Σε περίπτωση που ξεχάσετε ή κλειδώσετε το Token Password, μπορείτε να το ορίσετε εκ νέου ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Οδηγίες αλλαγής Token Password

 

Παραμετροποίηση σταθμού εργασίας (ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΕΔ)

Για τη λήψη ψηφιακής υπογραφής, απαιτείται η παραμετροποίηση του σταθμού  εργασίας  βάσει  των  οδηγιών  της  ΑΠΕΔ (Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου). Ακολουθήστε τις οδηγίες που βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Πώς θα αποκτήσω ψηφιακή υπογραφή

Οδηγίες υπογραφής μέσω JSignPdf

Οδηγίες υπογραφής μέσω Adobe Reader για Windows

Οδηγίες υπογραφής μέσω Adobe Reader για macOS

Οδηγίες υπογραφής μέσω XolidoSign

 

Αντικατάσταση κάρτας

Στα παρακάτω video παρουσιάζεται η διαδικασία αντικατάστασης της κάρτας που εσωκλείεται σε ένα USB Token. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να τοποθετηθεί μια νέα κάρτα MD940, η οποία είναι συμβατή με τη νέα Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου.

Gemalto IDBridge K30 USB Token

PKI TokenME EVO II