ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USB TOKEN

Για να αναγνωρίζει ο υπολογιστής σας το USB Token και κατ' επέκταση τα ψηφιακά πιστοποιητικά υπογραφής, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του αντίστοιχου λογισμικού.

Ο κάθε τύπος USB Token είναι συμβατός με το αντίστοιχο λογισμικό.

 

 

Λογισμικό SafeNet Authentication Client - SAC (Για το Safenet-Gemalto MD840 USB Token)

Στον παρακάτω πίνακα  παρατίθενται τα links με το λογισμικό και τις οδηγίες για το αντίστοιχο λειτουργικό σύστημα.

 

Λήψη SAC για Windows Οδηγίες

Λήψη SAC για MAC Οδηγίες

Λήψη SAC για Linux Οδηγίες

 

 

Λογισμικό Gemalto Classic Client (Για το Gemalto IDClassic 340 USB Token)

Στο παρακάτω link μπορείτε να βρείτε το περιεχόμενο του CD που λάβατε μαζί με το token. Συγκεκριμένα περιέχεται το λογισμικό για όλες τις εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων καθώς και βασικές οδηγίες εγκατάστασης.

Λήψη Classic Client

 

Παραμετροποίηση σταθμού εργασίας (ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΥΛΗΣ ΕΡΜΗΣ)

Για τη λήψη ψηφιακής υπογραφής, απαιτείται η παραμετροποίηση του σταθμού  εργασίας  βάσει  των  οδηγιών  της  Πύλης  ΕΡΜΗΣ  (Υπουργείο  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). Ακολουθήστε τις οδηγίες που βρίσκονται στα παρακάτω links:

Παραμετροποίηση σταθμού εργασίας

Οδηγίες χρήσης ψηφιακών πιστοποιητικών & χρονοσήμανσης

Προσοχή! Για τη λήψη της υπογραφής απαιτείται λειτουργικό σύστημα Windows 7 με Internet Explorer 8 έως 10. Έπειτα μπορείτε να παραμετροποιήσετε και να υπογράφετε από κάποιον νεότερο υπολογιστή.