Η Optis Α.Ε. δείχνοντας υπευθυνότητα, συμμορφώνεται απόλυτα στα μέτρα πρόληψης του Κορονοϊού (COVID-19). Η πλειονότητα των εργαζομένων εργάζεται απομακρυσμένα και όλοι έχουν ενημερωθεί για περαιτέρω μέτρα πρόληψης. Για αυτό το διάστημα, βέλτιστο τρόπο επικοινωνίας αποτελεί η ηλεκτρονική αλληλογραφία (info@optis.gr), στην οποία έχουμε όλοι αδιάλειπτη πρόσβαση. Η δέσμευσή μας σε σας, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παραμένει ισχυρή όσο ποτέ. Για περαιτέρω πληροφορίες πατήστε εδώ. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση. Με ψυχραιμία, αλληλεγγύη και υπευθυνότητα ελπίζουμε στη γρήγορη αποκατάσταση των συνθηκών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Optis A.Ε. διαθέτει οργανωμένο σύστημα εκπαίδευσης/ πιστοποίησης του προσωπικού της, τόσο σε επίπεδο ειδίκευσης, όσο και σε επίπεδο θεμάτων γενικότερου τεχνολογικού ενδιαφέροντος.

Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι μια διαρκής διαδικασία, που πραγματοποιείται είτε ενδοεπιχειρησιακά ή σε οργανωμένα εκπαιδευτικά κέντρα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Στην εξειδικευμένη θεματολογία της εκπαίδευσης περιλαμβάνονται κυρίως τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών, τεχνολογίες λειτουργικών συστημάτων και βάσεων δεδομένων,  τεχνολογίες μηχανογραφικού εξοπλισμού διαφόρων κατασκευαστών (servers, storage, newtork κ.α.) καθώς και τεχνολογίες και μέθοδοι υλοποίησης σύνθετων έργων υποδομών. Στην θεματολογία γενικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται αντικείμενα όπως τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, η επιχειρηματική δράση, το Project Management κ.α.