ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η Optis A.E. ιδρύθηκε το 2005 στην Αθήνα και έκτοτε έχει καθιερωθεί - αναλογικά με το μέγεθός της - στον χώρο της Πληροφορικής ως μια αξιόπιστη και εξειδικευμένη εταιρεία προμήθειας εξοπλισμού, λογισμικού, παροχής υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων.

Η καθιέρωση αυτή βασίστηκε και βασίζεται στην:

 • Πολύχρονη παρουσία των στελεχών και του προσωπικού της στον χώρο
 • Διαρκή επαφή με τις τεχνολογίες αιχμής
 • Προώθηση προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας
 • Υψηλή τεχνογνωσία, με εξειδικευμένους και διαρκώς καταρτιζόμενους συνεργάτες
 • Άρτια υλικοτεχνική υποδομή, με σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις, εργαστήρια και αποθηκευτικούς χώρους
 • Οργανωμένο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για ουσιαστική επικοινωνία και άμεση απόκριση

Με τα χαρακτηριστικά/δυνατότητες αυτές από την πρώτη επαφή με τον πελάτη, η Optis A.Ε. προσφέρει την ποιοτική εξυπηρέτηση που τη χαρακτηρίζει και στην οποία στηρίζεται η σταθερά ανοδική πορεία της εταιρείας. 

Στην πορεία της στην ελληνική αγορά, η Optis A.Ε. έχει διακριθεί για: 

 • Τις επιτυχημένες υλοποιήσεις έργων σε προηγμένους τεχνολογικά τομείς
 • Τις συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστές
 • Τις πιστοποιήσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες
 • Την πιστότητα των συνεργασιών της, αφού διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας τόσο με τους πελάτες της όσο και με τους προμηθευτές της

H Optis A.Ε. προμηθεύει τους πελάτες της με προϊόντα εξοπλισμού και λογισμικού των μεγαλύτερων κατασκευαστών διεθνώς, δομημένα με state-of-the-art τεχνολογίες παρέχοντας αντίστοιχες υπηρεσίες. Έτσι, παρέχει τη δυνατότητα άμεσης ενσωμάτωσης των προϊόντων στις εμπορικές ή παραγωγικές διαδικασίες τους, βελτιώνοντας αυτές, αλλά και το επίπεδο συνδιαλλαγής τους με τρίτους. Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών της, η Optis A.Ε. πλαισιώνει τις ολοκληρωμένες λύσεις της με Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης.

Προκειμένου να προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, η Optis A.Ε. συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες πληροφορικής (hardware και software), εταιρείες που κατέχουν ηγετική θέση στις επιμέρους αγορές τους, ενώ διαθέτει ειδικές συνεργασίες και πιστοποιήσεις, ώστε να αντιμετωπίζει τις ανάγκες συγκεκριμένων πελατών και αγορών.

 

Τεχνολογίες

Η Optis Α.Ε. προωθεί και υποστηρίζει προϊόντα και λύσεις Workgroup και Enterprise Computing στις πλατφόρμες UNIX, Linux και Microsoft.

Οι λύσεις που προτείνει και υλοποιεί η Optis Α.Ε. αξιοποιούν τα πιο προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες, με εστίαση σε τεχνολογίες Storage Management, Backup, High Availability, Security, καθώς και στο σχεδιασμό δικτυακών λύσεων σε επίπεδο τοπικών δικτύων (LAN), δικτύων ευρείας περιοχής (WAN), φωνής πάνω από Frame Relay (VoFR) και φωνής πάνω από ΙΡ (VoIP).

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 για όλες τις δραστηριότητες τις οποίες ασκεί, ως κατωτέρω αναφέρεται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Στo πλαίσιo του Συστήματος Ποιότητας και της ευρύτερης Πολιτικής της για την Ποιότητα, η Optis Α.Ε.:

 • Ερευνά συστηματικά τις εξελίξεις της τεχνολογίας σε θέματα που αφορούν τις ανάγκες των πελατών της
 • Επιλέγει προμηθευτές με διεθνώς αναγνωρισμένη ποιότητα προϊόντων
 • Εξασφαλίζει το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή
 • Εκπαιδεύει συστηματικά το προσωπικό της στα θέματα των αρμοδιοτήτων τους και παροτρύνει την εμπέδωση “Πνεύματος Ποιότητας"
 • Σχεδιάζει, υιοθετεί και παρακολουθεί την εφαρμογή συστήματος Δεικτών & Στόχων Ποιότητας και Απόδοσης, με απώτερο στόχο τον καλύτερο δυνατό έλεγχο και βελτιστοποίηση των διεργασιών παροχής υπηρεσιών
 • Ελέγχει την ορθή εφαρμογή των Διεργασιών & Διαδικασιών Διαχείρισης Ποιότητας

 

Κτηριακές Εγκαταστάσεις & Μηχανολογικός – Τεχνολογικός Εξοπλισμός

Περιγραφή Κτηριακών και Μηχανογραφικών Υποδομών