Η Optis Α.Ε. δείχνοντας υπευθυνότητα, συμμορφώνεται απόλυτα στα μέτρα πρόληψης του Κορονοϊού (COVID-19). Η πλειονότητα των εργαζομένων εργάζεται απομακρυσμένα και όλοι έχουν ενημερωθεί για περαιτέρω μέτρα πρόληψης. Για αυτό το διάστημα, βέλτιστο τρόπο επικοινωνίας αποτελεί η ηλεκτρονική αλληλογραφία (info@optis.gr), στην οποία έχουμε όλοι αδιάλειπτη πρόσβαση. Η δέσμευσή μας σε σας, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παραμένει ισχυρή όσο ποτέ. Για περαιτέρω πληροφορίες πατήστε εδώ. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση. Με ψυχραιμία, αλληλεγγύη και υπευθυνότητα ελπίζουμε στη γρήγορη αποκατάσταση των συνθηκών.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 

Ανακοίνωση της Optis Α.Ε. για τον Covid-19

13.03.2020

Το φαινόμενο του Covid-19 είναι πρωτόγνωρο για όλους και χρήζει υπευθυνότητας και αλληλεγγύης. Παρ’ όλη την αβεβαιότητα που επικρατεί, η Optis Α.Ε. δεσμεύεται, στο μέτρο του δυνατού, να στηρίζει τους συνεργάτες της καθ’ όλη τη διάρκεια των πρόσκαιρων συνθηκών και να εξακολουθήσει να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες της.

Φυσικά, το θέμα της υγείας και της ευημερίας τόσο των ανθρώπων μας όσο και του κοινωνικού συνόλου, παραμένει πρωταρχικό. Υπό αυτό το πρίσμα η Εταιρεία έγκαιρα συμμορφώθηκε με τις οδηγίες της κυβερνήσεως και τις συστάσεις των αρμόδιων φορέων υγείας παγκοσμίως. Επίσης έθεσε σε εφαρμογή μια σειρά από δράσεις προστασίας των ατόμων και περιορισμού της μετάδοσης του ιού. Μερικές από αυτές είναι η συχνή απολύμανση των χώρων εργασίας, η εξ αποστάσεως εργασία, η αναστολή όλων των επαγγελματικών ταξιδιών, ο περιορισμός πολυπληθών συγκεντρώσεων, η μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες και η καθοδήγηση στον τομέα της προσωπικής υγιεινής, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις υποδείξεις του Ε.Ο.Δ.Υ.

Ενθαρρύνουμε, λοιπόν, τους πελάτες και το Δίκτυο μας να επικοινωνούν μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στην οποία έχουμε όλοι αδιάλειπτη πρόσβαση, περιορίζοντας στο ελάχιστο τη φυσική τους παρουσία στους χώρους μας.

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνηση ή ακόμα και ανησυχία παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας στο  info@optis.gr.


 

Κατακύρωση στην Optis προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου για την προστασία από τις πυρκαγιές

24.08.2019

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατακύρωσε, στην Optis την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού αντί του ποσού των 96.700 ευρώ (με ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών 2» με ακρωνύμιο “Ofidia 2”. Το ευρωπαϊκό έργο Ofidia 2 – που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, το Ευρωμεσογειακό Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής του Λέτσε και την Πολιτική Προστασία της Απουλίας – επιδιώκει τη βελτιωμένη πρόβλεψη καιρού ακριβείας με τη χρήση μοντέλου WRF, διαδικτυακής πρόσβασης στο ιστορικό των προβλέψεων, μετρήσεων και συμβάντων καθώς και ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας εύχρηστης απεικόνισης των προβλέψεων καιρού και μετεωρολογικών μετρήσεων με δυνατότητα ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο για επιχειρησιακή χρήση. Το έργο αναμένεται ναολ οκληρωθεί το Μάρτιο του 2020, αν και δεν αποκλείεται να δοθεί παράταση.


 

Η Optis ολοκλήρωσε έργο αναβάθμισης δικτύων στο ΕΜΠ

03.05.2018

Η Optis υλοποίησε έργο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), που αφορά την αναβάθμιση και επέκταση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και δικτύων του. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο διακριτών περιβαλλόντων. Το πρώτο αφορά τη δημιουργία ενός virtual pool με έξι νέους servers και ένα υβριδικό αποθηκευτικό σύστημα ενοποιημένων υπηρεσιών (NAS & SAN), με περισσότερα από 120TB ωφέλιμης χωρητικότητας. Για την καλύτερη χρήση και εξυπηρέτηση των υφιστάμενων χωρητικοτήτων, χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες όπως Automated Storage Tiering και Fast Cache. Η διασύνδεση των συστημάτων με το αποθηκευτικό σύστημα ικανοποιήθηκε από ένα ζεύγος υψηλά διαθέσιμων κατανεμητών οπτικών ινών. Η δικτυακή διασύνδεση των παραπάνω συστημάτων, τόσο μεταξύ τους, όσο και με το υφιστάμενο υπολογιστικό κέντρο, επετεύχθη με τη χρήση κατανεμητών χαμηλού εύρους ζώνης (<1μs) και ταχύτητας διεπαφής στα 10GBit. Το δεύτερο περιβάλλον αφορά τη δημιουργία ενός νέου High Performance Computing Grid. Η πρόσβαση σε αυτό δίνεται μέσα από την υπηρεσία cloud του ΕΜΠ όπου έχει ενταχθεί και η άμεση πρόσβαση στην κεντρικά εγκατεστημένη υποδομή υπολογιστικού πλέγματος (grid) που δίνει σε όλους τους ερευνητές της πολυτεχνειακής κοινότητας τη δυνατότητα εκτέλεσης εφαρμογών (CAE, engineering simulations). Η διασύνδεση των κόμβων του grid επιτυγχάνεται με κατανεμητές τεχνολογίας infiniband, 200ns εύρους ζώνης και 40Gbps διεπαφών. Η υλοποίηση σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε από πιστοποιημένους μηχανικούς της Optis και ολοκληρώθηκε έγκαιρα. O προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 350.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).


 

Η Optis Α.Ε. απέκτησε την πιστοποίηση Enterprise Level Solution Provider VMware partner

26.01.2017
Την πιστοποίηση “Enterprise Level Solution Provider partnership” από την VMWare έλαβε η Optis Α.Ε. Στο πλαίσιο της πιστοποίησης απαιτείται από δύο τουλάχιστον ρόλους μέσα στην εταιρεία, Sales και Presales, να περάσουν από μία πληθώρα εκπαιδεύσεων και εξετάσεων. Σχολιάζοντας την απόκτηση αυτής της πιστοποίησης, ο Ευγένιος Ζερβούδης, Business Development Manager της Optis Α.Ε., δήλωσε στο NetFAX: «Αυτή η πιστοποίηση αποδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας μας σε μία συγκεκριμένη τεχνολογία και κατεύθυνση, αποτελεί μεγάλη επιτυχία για το μέγεθος μας και θα την αξιοποιήσουμε για να αποκομίσουμε περαιτέρω οφέλη για την εταιρεία μας». Η Οptis SA συνεργάζεται με μεγάλους vendors της αγοράς στο κομμάτι των δικτύων, servers και virtualization και έχει υλοποιήσει με επιτυχία μια σειρά σχετικών έργων.


 

Xenex A.E.

31.05.2016

Αναβάθμιση των υποδομών Πληροφορικής της Xenex A.E. Στόχος του έργου ήταν η αξιόπιστη και αδιάλειπτη λειτουργία του νέου περιβάλλοντος, όπως και η ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση στις πληροφοριακές υποδομές της εταιρείας. Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής της Xenex A.E., εμπλουτίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε τομείς όπως το virtualization, η ασφάλεια και το mobility. Η μετάπτωση στο νέο περιβάλλον έγινε χωρίς να διακοπεί η παραγωγική λειτουργία, ένα στοιχείο στο οποίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.


 

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού - Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού (ΚΕΦΝ)

18.11.2015

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού - Κέντρου Εφοδιασμού Ναυτικού - Διεύθυνση Προμηθειών υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία Optis Α.Ε. για την παροχή λογισμικού Oracle και την ετήσια συντήρησή του. Το έργο αφορά την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού Oracle και παροχής ετήσιας συντήρησης. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 172.058,55 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.


 

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.)

15.10.2015

Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ) στην Ανώτατη Εκπαίδευση υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία Optis για την υλοποίηση έργου που αφορά την «Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λοιπού εξοπλισμού και λογισμικού» της Πράξης «Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Αξιολόγησης Διασφάλισης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 – Οριζόντια Πράξη».
Το έργο περιλαμβάνει σταθμούς εργασίας, φορητούς υπολογιστές, εξοπλισμό ασύρματου δικτύου (Access Points), Firewall Appliance, σύστημα εξυπηρετητών με αποθηκευτικό σύστημα, λογισμικά εξοπλισμού κεντρικών υποδομών (virtualization etc), δικτυακός εξοπλισμός κέντρου δικτύων, αποθηκευτικό σύστημα κέντρου δικτύων, VPN Appliance κέντρου δικτύων, Router κεντρικών υποδομών και εξοπλισμό τηλεδιάσκεψης.