ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 

Κατακύρωση στην Optis προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου για την προστασία από τις πυρκαγιές

24.08.2019

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατακύρωσε, στην Optis την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού αντί του ποσού των 96.700 ευρώ (με ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών 2» με ακρωνύμιο “Ofidia 2”. Το ευρωπαϊκό έργο Ofidia 2 – που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, το Ευρωμεσογειακό Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής του Λέτσε και την Πολιτική Προστασία της Απουλίας – επιδιώκει τη βελτιωμένη πρόβλεψη καιρού ακριβείας με τη χρήση μοντέλου WRF, διαδικτυακής πρόσβασης στο ιστορικό των προβλέψεων, μετρήσεων και συμβάντων καθώς και ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας εύχρηστης απεικόνισης των προβλέψεων καιρού και μετεωρολογικών μετρήσεων με δυνατότητα ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο για επιχειρησιακή χρήση. Το έργο αναμένεται ναολ οκληρωθεί το Μάρτιο του 2020, αν και δεν αποκλείεται να δοθεί παράταση.

 

Η Optis ολοκλήρωσε έργο αναβάθμισης δικτύων στο ΕΜΠ

03.05.2018

Η Optis υλοποίησε έργο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), που αφορά την αναβάθμιση και επέκταση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και δικτύων του. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο διακριτών περιβαλλόντων. Το πρώτο αφορά τη δημιουργία ενός virtual pool με έξι νέους servers και ένα υβριδικό αποθηκευτικό σύστημα ενοποιημένων υπηρεσιών (NAS & SAN), με περισσότερα από 120TB ωφέλιμης χωρητικότητας. Για την καλύτερη χρήση και εξυπηρέτηση των υφιστάμενων χωρητικοτήτων, χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες όπως Automated Storage Tiering και Fast Cache. Η διασύνδεση των συστημάτων με το αποθηκευτικό σύστημα ικανοποιήθηκε από ένα ζεύγος υψηλά διαθέσιμων κατανεμητών οπτικών ινών. Η δικτυακή διασύνδεση των παραπάνω συστημάτων, τόσο μεταξύ τους, όσο και με το υφιστάμενο υπολογιστικό κέντρο, επετεύχθη με τη χρήση κατανεμητών χαμηλού εύρους ζώνης (<1μs) και ταχύτητας διεπαφής στα 10GBit. Το δεύτερο περιβάλλον αφορά τη δημιουργία ενός νέου High Performance Computing Grid. Η πρόσβαση σε αυτό δίνεται μέσα από την υπηρεσία cloud του ΕΜΠ όπου έχει ενταχθεί και η άμεση πρόσβαση στην κεντρικά εγκατεστημένη υποδομή υπολογιστικού πλέγματος (grid) που δίνει σε όλους τους ερευνητές της πολυτεχνειακής κοινότητας τη δυνατότητα εκτέλεσης εφαρμογών (CAE, engineering simulations). Η διασύνδεση των κόμβων του grid επιτυγχάνεται με κατανεμητές τεχνολογίας infiniband, 200ns εύρους ζώνης και 40Gbps διεπαφών. Η υλοποίηση σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε από πιστοποιημένους μηχανικούς της Optis και ολοκληρώθηκε έγκαιρα. O προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 350.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).


 

Στην 01 Solutions Hellas έργο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπ. Παιδείας Κύπρου

12.01.2018

Η 01 Solutions Hellas, μετά από συμμετοχή σε διαγωνισμό, υπέγραψε σύμβαση με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπ. Παιδείας της Κύπρου, για το έργο «Ανάπτυξη και Συντήρηση Νέου Διαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προγραμμάτων και Σεμιναρίων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου». Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη ενός νέου διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης εγγραφών, σεμιναρίων και προγραμμάτων, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στα στελέχη και τους χρήστες της Αναθέτουσας Αρχής να διαχειρίζονται αποτελεσματικά όλα τα προγράμματα επιμόρφωσης τα οποία διοργανώνει και υλοποιεί στα πλαίσια του θεσμικού της ρόλου. Παράλληλα, θα γίνει εκπαίδευση των χρηστών στις λειτουργίες του νέου συστήματος και μεταφορά των δεδομένων του υπάρχοντος συστήματος στο νέο σύστημα που θα αναπτυχθεί. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 70.000 ευρώ (άνευ ΦΠΑ). Στον διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 7 εταιρείες.


 

Η Optis SA απέκτησε την πιστοποίηση Enterprise Level Solution Provider VMware partner

26.01.2017
Την πιστοποίηση “Enterprise Level Solution Provider partnership” από την VMWare έλαβε η Optis SA. Στο πλαίσιο της πιστοποίησης απαιτείται από δύο τουλάχιστον ρόλους μέσα στην εταιρεία, Sales και Presales, να περάσουν από μία πληθώρα εκπαιδεύσεων και εξετάσεων. Σχολιάζοντας την απόκτηση αυτής της πιστοποίησης, ο Ευγένιος Ζερβούδης, Business Development Manager της Optis SA, δήλωσε στο NetFAX: «Αυτή η πιστοποίηση αποδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας μας σε μία συγκεκριμένη τεχνολογία και κατεύθυνση, αποτελεί μεγάλη επιτυχία για το μέγεθος μας και θα την αξιοποιήσουμε για να αποκομίσουμε περαιτέρω οφέλη για την εταιρεία μας». Η Οptis SA συνεργάζεται με μεγάλους vendors της αγοράς στο κομμάτι των δικτύων, servers και virtualization και έχει υλοποιήσει με επιτυχία μια σειρά σχετικών έργων.


 

Xenex A.E.

31.05.2016

Αναβάθμιση των υποδομών Πληροφορικής της Xenex A.E. Στόχος του έργου ήταν η αξιόπιστη και αδιάλειπτη λειτουργία του νέου περιβάλλοντος, όπως και η ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση στις πληροφοριακές υποδομές της εταιρείας. Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής της Xenex A.E., εμπλουτίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε τομείς όπως το virtualization, η ασφάλεια και το mobility. Η μετάπτωση στο νέο περιβάλλον έγινε χωρίς να διακοπεί η παραγωγική λειτουργία, ένα στοιχείο στο οποίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.


 

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού - Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού (ΚΕΦΝ)

18.11.2015

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού - Κέντρου Εφοδιασμού Ναυτικού - Διεύθυνση Προμηθειών υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία Optis Α.Ε. για την παροχή λογισμικού Oracle και την ετήσια συντήρησή του. Το έργο αφορά την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού Oracle και παροχής ετήσιας συντήρησης. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 172.058,55 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.


 

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.)

15.10.2015

Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ) στην Ανώτατη Εκπαίδευση υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία Optis για την υλοποίηση έργου που αφορά την «Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λοιπού εξοπλισμού και λογισμικού» της Πράξης «Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Αξιολόγησης Διασφάλισης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 – Οριζόντια Πράξη».
Το έργο περιλαμβάνει σταθμούς εργασίας, φορητούς υπολογιστές, εξοπλισμό ασύρματου δικτύου (Access Points), Firewall Appliance, σύστημα εξυπηρετητών με αποθηκευτικό σύστημα, λογισμικά εξοπλισμού κεντρικών υποδομών (virtualization etc), δικτυακός εξοπλισμός κέντρου δικτύων, αποθηκευτικό σύστημα κέντρου δικτύων, VPN Appliance κέντρου δικτύων, Router κεντρικών υποδομών και εξοπλισμό τηλεδιάσκεψης.