Η Optis Α.Ε. δείχνοντας υπευθυνότητα, εφαρμόζει μέτρα πρόληψης του Κορονοϊού (COVID-19). Ένα μεγάλο μέρος των εργασιών γίνεται απομακρυσμένα και το προσωπικό έχει ενημερωθεί για περαιτέρω μέτρα πρόληψης. Για αυτό το διάστημα, βέλτιστο τρόπο επικοινωνίας αποτελεί η ηλεκτρονική αλληλογραφία (info@optis.gr), στην οποία έχουμε όλοι αδιάλειπτη πρόσβαση. Η δέσμευσή μας σε σας, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παραμένει ισχυρή όσο ποτέ. Για περαιτέρω πληροφορίες πατήστε εδώ.

Υπηρεσίες - Προϊόντα